Jose Antonio DE SEGOVIA BOTELLA

 

Apellido: DE SEGOVIA BOTELLA

Nombre: Jose Antonio

Pais: Espa˝a

Edad: 37

Fecha de nacimiento: 23-10-1982

Equipo 2020:

Equipo 2019:

Equipo 2018:

Equipo 2017:

Equipo 2016: Louletano - Hospital de Loule

Equipo 2015: Louletano - Ray Just Energy

Equipo 2014:

Equipo 2013:

Equipo 2012:

Equipo 2011:

Equipo 2010: Xacobeo - Galicia

Equipo 2009:

Equipo 2008:

Equipo 2007:

Equipo Pro Tour 2006:

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos

Victorias 2019