Lucas Henrique Freitas AZEVEDO

 

Apellido: AZEVEDO

Nombre: Lucas Henrique Freitas

Pais: Brasil

Edad: 28

Fecha de nacimiento: 24-04-1991

Equipo 2020:

Equipo 2019:

Equipo 2018:

Equipo 2017:

Equipo 2016:

Equipo 2015:

Equipo 2014: Ironage - Colner

Equipo 2013:

Equipo 2012:

Equipo 2011:

Equipo 2010:

Equipo 2009:

Equipo 2008:

Equipo 2007:

Equipo Pro Tour 2006:

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos

Victorias 2019