Panagiotis CHATZAKIS

 

Apellido: CHATZAKIS

Nombre: Panagiotis

Pais: Grecia

Edad: 28

Fecha de nacimiento: 23-03-1992

Equipo 2020:

Equipo 2019:

Equipo 2018:

Equipo 2017:

Equipo 2016:

Equipo 2015:

Equipo 2014:

Equipo 2013: SP Tableware - Eddy Merckx

Equipo 2012:

Equipo 2011: SP Tableware

Equipo 2010:

Equipo 2009:

Equipo 2008:

Equipo 2007:

Equipo Pro Tour 2006:

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos

Victorias 2019