Iurii GOLOVCHENKO

 

Apellido: GOLOVCHENKO

Nombre: Iurii

Pais: Ucrania

Edad: 31

Fecha de nacimiento: 01-11-1988

Equipo 2020:

Equipo 2019:

Equipo 2018:

Equipo 2017:

Equipo 2016:

Equipo 2015:

Equipo 2014:

Equipo 2013:

Equipo 2012:

Equipo 2011:

Equipo 2010:

Equipo 2009: ISD - Sport - Donetsk

Equipo 2008: ISD - Sport - Donetsk

Equipo 2007:

Equipo Pro Tour 2006:

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos