Krzysztof DABROWSKI

 Apellido: DABROWSKI

Nombre: Krzysztof

Pais: Polonia

Edad: 40

Fecha de nacimiento: 30-01-1979

Equipo 2019:

Equipo 2018:

Equipo 2017:

Equipo 2016:

Equipo 2015:

Equipo 2014:

Equipo 2013:

Equipo 2012:

Equipo 2011:

Equipo 2010:

Equipo 2009:

Equipo 2008:

Equipo 2007: Miche

Equipo Pro Tour 2006:

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos

Victorias 2019