Magno Prado NAZARET

 

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos

Victorias 2019