Etapas Prologo: Sakai - Sakai (CRI)
19-05-2019
 Etapa 1: Kyoto - Kyoto
20-05-2019
 Etapa 2: Inabe - Inabe
21-05-2019
 Etapa 3: Mino - Mino
22-05-2019
 Etapa 4: Minami Shinshu - Minami Shinshu
23-05-2019
 Etapa 5: Fuji - Fuji
24-05-2019
 Etapa 6: Izu - Izu
25-05-2019
 Etapa 7: Tokyo - Tokyo
26-05-2019

Ranking ProTour

Ranking Continental

Ranking Equipos

Victorias 2019